Bảo đảm đủ điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (10:08 08/07/2020)


HNP - Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng. Để làm tốt nhiệm vụ trên, BCĐ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế thi. Chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi. Báo cáo BCĐ cấp quốc gia và Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong công tác tổ chức thi hoặc kỷ luật các đối tượng đã nêu nếu vi phạm Quy chế thi. Thực hiện những quyết định, chỉ đạo có liên quan của BCĐ cấp quốc gia.

BCĐ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành phố Hà Nội cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện. Trong đó, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12. Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và của người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi. Quán triệt đầy đủ quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức kỳ thi. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử văn minh, nghiêm túc trong kỳ thi.

Các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi gồm các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể; có phương án xử lý, kịp thời khắc phục các tình huống xảy ra; lập dự trù kinh phí thực hiện; ra các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc, chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho kỳ thi.

Có phương án đề phòng thiên tai; cháy nổ, động đất...; chống ùn tắc giao thông; các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi và thí sinh. Đảm bảo có đủ điện lưới và có phương án dự phòng về điện cho các hoạt động của Hội đồng thi, đặc biệt là phục vụ Ban in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Bố trí các Điểm thi hợp lý nhất để vừa đảm bảo thuận tiện cho thí sinh vừa đảm bảo thuận lợi, an toàn cho công tác tổ chức thi, đi lại của cán bộ coi thi. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, xét duyệt kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t