Tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng huyện thành quận (09:50 07/07/2020)


HNP - Ngày 01/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2782/UBND-NC về thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng huyện thành quận.

Công văn nêu rõ, thực hiện nội dung tại Thông báo số 2584-TB/TU ngày 12/5/2020 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Đan Phượng. Trong đó, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố trên cơ sở đề án phát triển lên quận của huyện Đan Phượng đã được phê duyệt, chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết các khó khăn của các huyện nói chung và của huyện Đan Phượng nói riêng trong quá trình thực hiện việc đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng... để sớm đạt các tiêu chuẩn phát triển lên quận theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các đề án đầu tư, xây dựng các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận giai đoạn 2020-2025 đã được UBND thành phố ban hành, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung phối hợp hỗ trợ các huyện trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng để sớm đạt đủ các tiêu chuẩn của quận.

Cụ thể, giai đoạn đầu tư, xây dựng các huyện đạt đủ các tiêu chí của quận: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng hướng dẫn các huyện thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các huyện theo các tiêu chí đô thị; tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo định kỳ kết quả thực hiện; tham mưu UBND thành phố giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận đến năm 2025 đã được thành phố ban hành hướng dẫn UBND các huyện thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành phụ trách; báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng chủ động triển khai thực hiện đề án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố để thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và các tiêu chí theo quy định của quận, UBND các huyện báo cáo kết quả, đề nghị UBND thành phố thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Giai đoạn thẩm định đánh giá kết quả đầu tư, xây dựng các huyện thành quận và triển khai quy trình thủ tục đề nghị thành lập quận, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì: Trên cơ sở kết quả thực hiện đề án của UBND các huyện đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng và đạt đủ các tiêu chí của quận theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả và tổ chức thực hiện thẩm định; hướng dẫn UBND các huyện xây dựng Đề án chuyển huyện thành quận, tham mưu UBND thành phố thực hiện các quy trình, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật