Duy trì sản xuất rau 5.044ha rau được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn (12:09 04/07/2020)


HNP - Ngày 3/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, triển khai duy trì, mở rộng phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố tiếp tục phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố. Duy trì diện tích sản xuất rau 5.044ha đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản xuất đạt 500 triệu đồng/ha/năm. Phát triển mở rộng thêm diện tích sản xuất rau an toàn 3.000 - 4.000ha với giá trị sản xuất đạt từ 300-500 triệu đồng/ha/năm, sản xuất vụ Đông đạt 120 triệu đồng/ha/vụ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thành phố cũng duy trì kiểm soát 40 mô hình; tiếp tục mở rộng, phát triển, kiểm soát 30-40 mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS), đảm bảo 100% truy xuất nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Diện tích sản xuất rau không chuyên canh; diện tích nhỏ lẻ, manh mún, xen kẹt được tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy trình sản xuất an toàn.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường hoạt động nghiên cứu, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật về sản xuất rau an toàn; xây dựng, hoàn thiện quy trình cho từng loại cây rau phù hợp từng vùng, chế độ canh tác cho vùng rau chuyên canh. Đồng thời xây dựng bộ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón sử dụng trong sản xuất rau an toàn, để có bước phát triển mạnh, nhanh và bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khuyến cáo trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón, nguồn nước đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đối với diện tích duy trì sản xuất rau an toàn (5.044ha), cùng với huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau, thành phố chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các quy định mới trong sản xuất rau an toàn; phòng trừ sâu bệnh trên rau: mỗi năm tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng 10.000 nông dân các quy định mới trong sản xuất rau an toàn và phòng trừ sâu bệnh trên rau; thành phần là nông dân sản xuất rau…

Đối với diện tích phát triển mở rộng sản xuất rau an toàn (3.000 - 4.000ha, song song với huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau, thành phố chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các quy định mới trong sản xuất rau an toàn; phòng trừ sâu bệnh trên rau: hàng năm tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng 5.000 nông dân các quy định mới trong sản xuất rau an toàn và phòng trừ sâu bệnh trên rau; thành phần là nông dân sản xuất rau…

Về phát triển và kiểm soát mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn giai đoạn 2021-2025, thành phố chỉ đạo phát triển và kiểm soát 30-40 mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) trên địa bàn thành phố; tổ chức 50 đoàn cho 1.500 người tiêu dùng kiểm tra sản xuất, kinh doanh rau an toàn; tổ chức 20 hội nghị, họp báo tuyên truyền về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; tổ chức 500 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm rau an toàn cho 25.000 người tiêu dùng các quận, huyện...

Từ kết quả thực hiện hình thành các mô hình chuỗi, thành phố cũng sẽ chỉ đạo tiến hành xây dựng nhãn hiệu tập thể, cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, giúp cán bộ và nông dân trong vùng sản xuất luôn tuân thủ những quy định về sản xuất, quy trình sơ chế, đóng gói, ghi nhãn hàng hóa; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các vùng không nhiễm dịch hại đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm rau an toàn, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội chợ thương mại... nhằm đưa sản phẩm của các mô hình chuỗi ra thị trường, từng bước đăng ký thương hiệu riêng cho từng sản phẩm chủ lực.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t