Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (14:31 02/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2776/UBND-ĐT, ban hành ngày 01/7, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 700/TTg-CN, ngày 10/6/2020 về việc triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm TT, ATGT. Về việc này, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TT, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28/5/2019; chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 01/8/2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác bảo đảm TT, ATGT trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sau khi hết dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TT, ATGT theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; vi phạm tốc độ; phóng nhanh, vượt ẩu; đi sai phần đường, làn đường...

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan: Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải và bảo đảm TT, ATGT.

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; đặc biệt là vi phạm về tải trọng phương tiện; vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; tiếp tục phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TT, ATGT theo chủ đề Năm ATGT 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”…

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm TT, ATGT; tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai có hiệu quả công tác giáo dục ATGT cho học sinh Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm TT, ATGT trên địa bàn quản lý.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t