Quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập (14:55 01/07/2020)


HNP - Ngày 29/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về Quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Theo đó, quyết định này quy định về tài sản có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê (không bao gồm tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).


Đối tượng áp dụng, gồm: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: UBND Thành phố, các sở, ngành thuộc Thành phố, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 06/01/2020 của Thành ủy Hà Nội. 

Về quy định về tài sản có giá trị lớn: Tài sản có giá trị lớn tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2020.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t