Thành lập BTC cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố (13:41 26/06/2020)


HNP - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 18 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố làm Trưởng ban; Bà Tống Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban; Ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vê môi trường”, cụ thể: Ban hành Thể lệ Cuộc thi, thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi của Cuộc thi; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch của UBND Thành phố; Tổ chức Tổng kết, trao giải thưởng, đánh giá kết quả Cuộc thi, báo cáo UBND Thành phố; Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi. Trường hợp Trưởng ban tổ chức Cuộc thi ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi là Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký thay Trưởng ban thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

Ban Tổ chức Cuộc thi tự giải thể khi Cuộc thi kết thúc và hết nhiệm vụ.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t