Cụ thể hóa Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội (20:23 25/06/2020)


HNP - Ngày 24/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh về: Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác đã xây dựng, được đưa vào khai thác và những công trình chưa xây dựng thuộc phạm vi quy hoạch thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ngoài nội dung quy định tại Điều 40 Luật Thủy lợi năm 2017; Quy định các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo công trình thủy lợi khác ngoài nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ NN&PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
 
Quy định cũng nêu rõ: Cách xác định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác; Việc cắm mốc, quản lý, bảo vệ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Quy định về cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới; Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
 
UBND TP giao Sở NN&PTNT tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về thủy lợi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức triển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn đảm bảo theo phân cấp quản lý và theo đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.