Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 15/6 đến ngày 23/6/2020 (15:17 25/06/2020)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 15/6-23/6/2020 như sau:

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV. UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành kiểm tra, giải quyết, kết quả một số nội dung như sau:

1. Cử tri phản ánh các dự án đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm thiếu các khu vực chứa nước đệm (hồ điều hòa, bể chứa nước) dẫn tới tình trạng ngập úng. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm quy hoạch khu vực chứa nước đệm quanh các dự án. (Cử tri quận Bắc Từ Liêm)

Trả lời: Hiện trạng hệ thống hồ điều hòa thoát nước thành phố quản lý theo phân cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm với 07 hồ (hồ Chèm, Cáo Đỉnh, Ngoại Giao Đoàn, Công viên Hòa Bình, Đài tưởng niệm, hồ Đình, hồ Đồng) với tổng diện tích khoảng 25ha. Theo Quy hoạch thoát nước được Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng tại Quyết định số 725/QĐ-TTg, ngày 10/5/2013, khu vực quận Bắc Từ Liêm được Quy hoạch hệ thống cụm công trình đầu mối Liên Mạc với trạm bơm công suất 170m3/s và hệ thống hồ điều hòa thoát nước diện tích trên 100ha. Đến nay, UBND Thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I) tại quyết định số 1902/QĐ-UBND, ngày 28/02/2013, giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư và phần thực hiện đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư phần thực hiện theo hình thức BT, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ bản hệ thống hồ điều hòa đã được xác định trong Quy hoạch thoát nước như cử tri đề cập, việc lập dự án và tổ chức thực hiện đang được Chủ đầu tư triển khai, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát hoàn toàn mực nước sông Nhuệ giải quyết tình trạng úng ngập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và lưu vực sông Nhuệ.

2. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND Thành phố đẩy nhanh việc lập quy hoạch vùng bãi sông Hồng để các hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở. (Cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đan Phượng, Sóc Sơn).

Trả lời:

a. Về Quy hoạch khu vực:

Theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình), không gian thoát lũ được xác định gồm khu vực lòng sông và bãi sông nằm giữa hai đê; giữ nguyên vị trí các tuyến đê hiện có. Theo kế hoạch quy hoạch, đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng (R1-5) đã được UBND Thành phố giao Viện Quy hoạch Xây dựng tổ chức lập. Trong đó, Quy hoạch phân khu sông Hồng cần tổ chức lập phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, khớp nối với Quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại với Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/12/2016, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố do Sở NN&PTNT nghiên cứu lập (đồ án đã được báo cáo Thành ủy và UBND thành phố - nhưng có thay đổi về trách nhiệm tổ chức lập và thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14). Hiện tại, Viện Quy hoạch Xây dựng đang rà soát các nội dung không thống nhất giữa Quy hoạch chung xây Thủ đô và Quy hoạch phòng chống lũ (QĐ 257). Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tổng hợp nội dung vướng mắc trong báo cáo xin ý kiến rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, báo cáo UBND Thành phố, đề xuất xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

b. Về việc cấp GCN quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở khi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng chưa được duyệt:Nội dung này đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn. Ngày 29/4/2020, UBND Thành phố đã có Công văn số 1592/UBND-ĐT đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp phép xây dựng có thời hạn (trong thời gian chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông Hồng, đoạn qua Hà Nội).

3. Cử tri đề nghị UBND Thành phố xem xét, sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề gốm sứ Bát Tràng. (Cử tri h.Gia Lâm)

Trả lời: Nhằm phát triển các làng nghề truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại của Thủ đô, UBND Thành phố đã lựa chọn làng nghề dệt lụa Vạn Phúc quận Hà Đông và làng nghề gốm sứ Bát Tràng huyện Gia Lâm để tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch với sự tham gia của các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế. UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 6248/QĐ-UBND, ngày 10/11/2016, phê duyệt kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch hai làng nghề, trong đó, Liên danh Nikken Sekkei Civil Ltd (Nhật Bản) và Văn phòng Tư vấn & chuyển giao công nghệ xây dựng giải nhất ý tưởng quy hoạch đối với đồ án Làng gốm sứ Bát Tràng (theo quy định sẽ được chỉ định thầu triển khai thực hiện dự án quy hoạch chi tiết). UBND Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã giao Ban quản lý dự án Quy hoạch xây dựng tổ chức thực hiện.

Ngày 29/3/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Quyết định số 1640/QĐ-QHKT, ngày 23/9/2019, phê duyệt Tổng dự toán Quy hoạch chi tiết, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự kiến, trong tháng 6/2020, sẽ hoàn thành việc ký kết hợp đồng giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết (nguồn vốn đã được bố trí cho năm 2020).

Đối với phần chi phí tư vấn kêu gọi tài trợ (ngoài định mức quy định): Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần đã thống nhất tài trợ (bằng số tiền ngoài ngân sách cần kêu gọi tài trợ), Đơn vị tư vấn Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd - Văn phòng tư vấn và Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đang trong quá trình thương thảo hợp đồng, dự kiến, trong tháng 6/2020 hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng.

Đến nay, đồ án cơ bản hoàn thành đã tổ chức Hội nghị báo cáo triển lãm, trưng bày đồ án lấy ý cộng đồng kiến theo quy định. Sau khi các đơn vị hoàn thành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức lập quy hoạch sẽ tập trung khẩn trương hoàn thành trình phê duyệt đồ án trong quý IV/2020.

4. Cử tri đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra việc sản xuất và cung cấp nước của Doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn huyện Quốc Oai. (Cử tri huyện Quốc Oai)

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai, UBND Thành phố đã giao cho 2 nhà đầu tư là Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam và Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Hải đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước sạch phân phối cho người dân trên địa bàn huyện sử dụng nguồn nước sạch sông Đà với chất lượng theo quy chuẩn nước đô thị do bộ y tế ban hành. Cụ thể:

- Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam được UBND Thành phố giao thực hiện các Dự án: Nối mạng cấp nước 5 xã: Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Nghĩa Hương huyện Quốc Oai tại Quyết định số 5037/QĐ-UBND, ngày 15/9/2016. Dự án đã hoàn thành và cấp nước ổn định cho người dân trong khu vực của Dự án. Xây dựng hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho 11 xã của huyện Quốc Oai gồm các xã: Yên Sơn, Phượng Cách, Sài Sơn, Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành (08 xã giai đoạn 1); Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên (03 xã giai đoan 2) và các cơ quan đơn vị trên địa bàn dự án tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 11/4/2017. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình thi công xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành dự án.

- Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Hải được UBND Thành phố giao thực hiện các Dự án: Nối mạng, cấp nước 02 xã: Thạch Thán, và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai tại Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 03/5/2017. Dự án đã hoàn thành và cấp nước cho người dân. Nối mạng, cấp nước xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND, ngày 30/5/2016. Dự án đã hoàn thành và cấp nước cho người dân.

Còn lại 2 xã miền núi: Đông Xuân, Phú Mãn hiện nay UBND Thành phố đang giao Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội nghiên cứu xây dựng phương án cấp nước theo mô hình cấp nước sạch tập trung.

* Liên quan đến việc Cử tri huyện Quốc Oai đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra việc sản xuất và cung cấp nước của Doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn huyện Quốc Oai: Thời gian gần đây, Sở Xây dựng không nhận được phản ánh nào liên quan đến việc sản xuất và cung cấp nước của Doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn huyện Quốc Oai. Sở Xây dựng đã liên hệ với phòng Quản lý đô thị huyện Quốc Oai để được cung cấp thông tin. Qua trao đổi, phòng Quản lý đô thị báo cáo: Thời gian gần đây, Huyện không nhận được phản ánh nào liên quan đến tình hình sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Quốc Oai.

5. Cử tri phản ánh vòng xuyến chân cầu vượt xã Kim Chung (giao cắt giữa đường Hoàng Sa và đường Võ Văn Kiệt) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền lắp đèn tín hiệu giao thông. (Cử tri huyện Đông Anh).

Trả lời: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan khảo sát khu vực xung quan khu công nghiệp Thăng Long để thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông và UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, đảm bảo ATGT nút giao gầm cầu vượt Kim Chung và đường Chính A tại Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 về danh mục các công trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông năm 2020. Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang triển khai thực hiện dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông nút giao gầm cầu vượt Kim Chung và đường Chính A, dự kiến hoàn thành xong trước tháng 9/2020.

6. Cử tri đề nghị UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. (Cử tri huyện Thanh Trì).

Trả lời: Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được Thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư có thời gian thực hiện đến năm 2022. Dự án được UBND Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, đưa Dự án là một trong các dự án trọng điểm của Thành phố, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Lãnh đạo Thành phố đã có nhiều buổi kiểm tra hiện trường Dự án, vào tháng 02/2020 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi đi kiểm tra và làm việc tại công trường gói thầu số 1. Tại buổi làm việc, Chủ tịch đã động viên cán bộ, công nhân tham gia xây dựng dự án và chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Liên danh Tư vấn và các Nhà thầu khẩn trương thực hiện để Dự án sớm đưa vào vận hành góp phần cải thiện môi trường thành phố Hà Nội.

Dự án bao gồm 4 gói thầu chính bao gồm 01 gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và 03 gói thầu xây dựng hệ thống cống bao, đều đã hoàn thành công tác đấu và chuyển sang công tác thi công. Gói thầu Xây dựng nhà máy XLNT  Yên Xá đã được khởi công từ tháng 01/2019, hiện đã hoàn thành công tác cải tạo nền đất, công tác đóng cọc và đang triển khai xây dựng hạng mục bể phản ứng. Dự kiến, kế hoạch năm 2020: thi công xong phần ngầm và 30% phần nổi.

7. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND Thành phố hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ ngoài phạm vi vùng ảnh hưởng 1.000 m dọc các tuyến đường có xe rác chạy qua. (Cử tri huyện Sóc Sơn).

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với các bệnh viện Bắc Thăng Long, Sóc Sơn, Đông Anh, Mắt Hà Nội, Xanh Pôn định kỳ khám sức khoẻ cho người dân 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ 6 tháng/lần và đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên tại phòng khám đa khoa Hồng Kỳ; Giao Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi phòng chống dịch bệnh đối với 03 xã ảnh hưởng môi trưởng của khu xử lý chất thải Nam Sơn theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

* Năm 2018: Đã tổ chức khám 02 đợt khám bệnh và khám cho: 8.076 lượt người; Phun xử lý môi trường cho các hộ dân sống dọc 2 bên đường có xe vận chuyển chất thải chạy qua cho tổng số 573hộ với tổng diện tích được phun là 592,873 m2. Phun xử lý môi trường cho các hộ dân sống của 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ trong khu vực ảnh hưởng cần xử lý là: Số hộ 2,408 hộ, tổng diện tích 2,694,505 m2

* Năm 2019: Đã khám 02 đợt khám bệnh và khám cho: 11.303 lượt người. Phun xử lý môi trường cho các hộ dân sống của 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ trong khu vực ảnh hưởng cần xử lý 01 lần/quý với tổng diện tích 3.334.030 m2

* Năm 2020: Sở Y tế đã có Công văn số 2107/SYT-NVY, ngày 07/5/2020, về việc thực hiện tăng cường các biện pháp hỗ trợ về y tế cho nhân dân bị ảnh hưởng của khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn. Trong đó yêu cầu bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Tim Hà Nội, Mắt Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn khám, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân bị ảnh hưởng của Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn.

8. Cử tri đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo việc thực hiện thu gom và phân loại rác thải tại các hộ gia đình theo tiêu chí nông thôn mới thống nhất trên địa bàn Thành phố nghiên cứu đầu tư công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng chôn lấp như hiện nay. (Cử tri quận Tây Hồ, huyện Đan Phượng).

Trả lời:

- Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn đang được các đơn vị duy trì VSMT thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tại 02 Khu xử lý chất thải rắn (CTR) tập trung của Thành phố là Khu LH XLCT Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Khu XLCTR Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Công nghệ xử lý rác thải chủ yếu thực hiện theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh và đốt rác không tận thu năng lượng. Với khối lượng rác thải sinh hoạt tăng dần hàng năm trên địa bàn, việc phân loại rác phù hợp với công nghệ xử lý, giảm thiểu khối lượng rác phát sinh tại nguồn; đồng thời, đổi mới công nghệ xử lý rác hiện đại, thay thế việc chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là cần thiết.

- Để xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố đãdự thảo, xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chí với tiêu chí huyện đạt chuẩn và huyện nâng cao có chỉ tiêu về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn.Trong giai đoạn tới, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp đồng bộ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại từ các hộ gia đình đảm bảo phù hợp với tiêu chí huyện đạt chuẩn và huyện nâng cao.

- Đối với việc thay đổi công nghệ xử lý rác thải: UBND Thành phố khuyến khích, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ hiện đại đốt phát điện để xử lý rác thải sinh hoạt. Hiện nay, dự án Nhà máy đốt phát điện 4.000 tấn/ngày đêm tại Khu LH XLCT Nam Sơn đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ cuối năm 2020. Một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày đêm và 1.500 tấn/ngày đêm tại Khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây cũng đang được triển khai. Do đó, sẽ giảm thiểu việc xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp như hiện nay.

9. Cử tri phản ánh thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn các xã: Vân Hà, Xuân Đình, huyện Phúc Thọ đã được các cấp, các ngành chức năng vào cuộc tuần tra, xử lý, tuy có giảm nhưng vẫn còn các tàu cuốc, tàu hút, khai thác cát trái phép gây sạt lở đất. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn các xã Vân Hà, Xuân Đình. (Cử tri huyện Phúc Thọ).

Trả lời:

* Thực trạng tình hình hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Đình, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ: Tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ với chiều dài khoảng 10km, qua 05 xã: Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc, Xuân Đình, Sen Phương; huyện Phúc Thọ giáp ranh với các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) trên sông Hồng. Trên địa bàn huyện Phúc Thọ hiện không có tổ chức được cấp giấy phép khai thác cát bãi nổi; không có Dự án nạo vét luồng đường thủy, tận thu sản phẩm được chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình được biết thời gian trước đây trên sông Hồng thuộc địa bàn các xã trên, tình hình khai thác cát trái phép có chiều hướng gia tăng. Tại thôn Vân Đình, xã Xuân Đình và thôn Bãi Cháy, xã Vân Hà vẫn còn một số đối tượng lợi dụng đêm tối, trời mưa gió, và địa bàn giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng một số phương tiện tàu thủy có gắn sên, vòi, đầu nổ hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông. Các đối tượng hoạt động lén lút, không có quy luật cụ thể, ngoài ra các đối tượng không phải là người địa phương.

Tình trạng sạt lở bãi nổi và hệ thống đê, kè tại các xã Xuân Đình và Vân Hà: Hiện nay, hệ thống đê, kè và đất bãi ven sông Hồng thuộc địa phận xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ ổn định, không có điểm sạt lở, cũng như sự cố phát sinh. Đối với địa bàn xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ nằm trên khu vực bãi sông, không có hệ thống đê, phía bờ giáp sông Hồng chưa được nhà nước đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ (kè); tình hình khu vực đất bãi ven sông ổn định.

* Về kết quả đấu tranh:

Ngày 19/12/2019, Công an Thành phố đã triển khai Kế hoạch “Tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội”và đạt được những kết quả tích cực.Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 18/5/2020, trên địa bàn Thành phố, CATP đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ 77 vụ, 81 đối tượng khai thác cát trái phép, tạm giữ 82 phương tiện các loại, xử phạt VPHC 56 vụ = 2.338.020.000 đồng, 19 vụ đang trong quá trình giải quyết; bàn giao 01 vụ = 01 đối tượng có dấu hiệu phạm tội về khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép cho Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, ngày 26/5/2020, CATP đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tiến hành kiểm tra, phát hiện 13 tàu đang khai thác, chở cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, tạm giữ 13 tàu cùng 33 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên địa bàn huyện Phúc Thọ: từ đầu năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng CATP đã kiểm tra, xử lý 22 vụ, 27 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ = 1.383.180.000 đồng; Tịch thu 10 đầu nổ, 10 chõ, 08 sên, 62m ống các loại và khoảng 1.150m3 cát đen.

Trong thời gian tới, Thành phố giao Công an Thành phố: (1) Tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Phúc Thọ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động trao đổi thông tin hai chiều với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc (đã ký Quy chế phối hợp với Công an Thành phố) về tình hình địa bàn, hoạt động của các đối tượng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. (2) Xây dựng các phương án bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, phát hiện đối tượng để xây dựng phương án đấu tranh, kiểm tra xử lý triệt để các vi phạm. Trong đó, tập trung đấu tranh với các đối tượng nghi vấn “cầm đầu”, “bảo kê” hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi lòng sông và bến bãi vận chuyển cát sỏi trên địa bàn huyện Phúc Thọ; các điểm nóng, tụ điểm có hoạt động khai thác diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động trái phép để lập hồ sơ xử lý.

Tháng 6/2020, Lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì tiếp 42 lượt công dân

Ngày 16/6/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố (34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông), lãnh đạo UBND Thành phố đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 theo quy định của Luật Tiếp công dân. Kết thúc ngày làm việc, các đồng chí chủ trì đã tiếp 33 lượt (247 người) là công dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Có 06 đoàn khiếu kiện đông người: Đoàn 15 công dân đại diện cho các hộ mua nhà tại dự án chung cư Hattoco 110 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông; đoàn 10 công dân đại diện cho các hộ mua nhà tại dự án chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì; đoàn 10 công dân xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; đoàn 10 công dân Bàng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; đoàn 100 công dân đại diện các giáo viên trên địa bàn huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn và đoàn 60 công dân tổ 11 phường Phúc La, quận Hà Đông; tiếp nhận 48 đơn.

Căn cứ nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, các đồng chí chủ trì buổi tiếp yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố (có văn bản chỉ đạo riêng đối với từng vụ việc). Đối với các vụ khiếu kiện đông người, cần tập trung rà soát, tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp, kéo dài; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định.

Giảm, sắp xếp 256 đơn vị theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tương đương 9,5% so với năm 2015

Ngày 16/6/2020, UBND Thành phố có văn bản số 2450/UBND-SNV báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14 như sau:

1. Về rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính ở địa phương

a) Đồng thời với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND Thành phố đã tăng cường phân cấp quản lý thông qua việc ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính ..., phân cấp tương đối triệt để và giao quyền, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

b) Ngoài việc sắp xếp giảm 01 cơ quan tương đương Sở (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo GPMB Thành phố), Thành phố đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở, theo đó, đã giảm 65 phòng thuộc Sở, từ 224 phòng còn 159 phòng (tỷ lệ 29%). Số lượng Trưởng, phó phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ, và được kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

c) Thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện. Về khối cơ quan hành chính: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định cho phép thí điểm tổ chức Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND cấp huyện (mô hình tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp huyện). Về Khối đơn vị sự nghiệp: Ngoài việc thực hiện hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND cấp huyện, UBND Thành phố đã chủ động thực hiện thí điểm 02 mô hình Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài phát thanh cấp huyện); mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện (trên cơ sở sáp nhập các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường GPMB cấp huyện).

d) Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đó Quận Hai Bà Trưng giảm 02 phường, huyện Phúc Thọ giảm 02 xã, huyện Phú Xuyên giảm 01 xã. Sau sắp xếp, tổng đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã là 579 đơn vị, giảm 5 đơn vị. Về sắp xếp các thôn, tổ dân phố: Thành phố đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn Thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, giảm 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

2. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính

2.1. Tổ chức hành chính

a) Ở cấp Thành phố

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (gọi tắt là sở): tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở (giảm 01 sở là Cơ quan thường trực BCĐ GPMB Thành phố). Dự kiến sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong giai đoạn 2020-2021: giữ nguyên, sẽ tiếp tục sắp xếp (nếu có).

- Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (Ban) thuộc cơ cấu tổ chức của sở: Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở (giảm 65 phòng). Dự kiến sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong giai đoạn 2020-2021: giữ nguyên, sẽ tiếp tục sắp xếp (nếu có).

- Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở: Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 195 phòng. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 160 phòng. Dự kiến sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong giai đoạn 2020-2021: giữ nguyên.

b) Ở cấp huyện: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng. Ngày 31/12/2019 có 361 phòng. Dự kiến sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong giai đoạn 2020-2021: giữ nguyên, sẽ tiếp tục sắp xếp (nếu có).

- Các tổ chức hành chính khác ở cấp huyện (nếu có): Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 0 tổ chức. Ngày 31/12/2019 có 30 tổ chức, gồm: 30 Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã (mô hình thí điểm). Dự kiến sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong giai đoạn 2020-2021: giữ nguyên, tiếp tục thí điểm mô hình trên.

2.2. Đơn vị sự nghiệp công lập: Tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại 02 thời điểm: Ngày 31/12/2016 (2.657 đơn vị) và ngày 31/12/2019 (2.633 đơn vị). Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 - 2021: Giảm 38 đơn vị (gồm: 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện).

3. Về biên chế và tinh giản biên chế: tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay: 1.172 người, gồm: nghỉ hưu trước tuổi 1.103 người, nghỉ việc ngay 69 người.

Đánh giá chung: Đến nay, UBND Thành phố đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc.Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp của Thành phố đã giảm do sắp xếp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đến nay là: 256 đơn vị, tương đương 9,5% so với năm 2015 (2.707 đơn vị). Thời gian tới Thành phố, dự kiến, tiếp tục giảm 38 đơn vị (gồm: Sự nghiệp thuộc Thành phố 01 đơn vị, Sự nghiệp thuộc Sở 24 đơn vị, Sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện 13 đơn vị).Dự kiến tổng đơn vị sự nghiệp công lập giảm đến hết năm 2020 là: 294 đơn vị, tương đương tỷ lệ 10,86% so với năm 2015. Đến nay, UBND Thành phố đã chuyển 144 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 17.073 biên chế hưởng lương ngân sách.UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, phấn đấu nâng mức tự chủ chi thường xuyên đợt 2 là 196 đơn vị sự nghiệp công lập, tổng đơn vị tự chủ chi thường xuyên 02 đợt là 296 đơn vị, vượt so với chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Việc chuyển đổi sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất danh mục 05 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020.

Đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2020, tại văn bản số 2544/UBND-ĐT, ngày 19/6/2020, UBND Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Thực hiện đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật. Hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn quản lý phương tiện, đăng ký, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người và các phương tiện thủy khác theo phân cấp. Phối hợp với Công an Thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh ở thôn, xóm, xã, phường) những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy; quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và các phương tiện thô sơ, phương tiện nhỏ; quy định về bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, ....

Giao Công an Thành phố: chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa theo thẩm quyền. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy thuộc Thành phố; xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa như đoạn, tuyến sông văn hóa an toàn, cụm cảng, bến văn hóa, văn minh, an toàn, khu dân cư, xóm làng an toàn, ....

UBND quận, huyện, thị xã: chủ trì hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sừ dụng phương tiện thủy đúng quyđịnh; khi chở phải có đủ chỗ ngồi ổn định, an toàn và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện; không chở quá số người quy định; người đi trên phương tiện thủy phải mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nối cứu sinh. Yêu cầu thực hiện ký cam kết xong trước ngày 31/7/2020. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người; hành vi chở quá số người được phép chở trên phương tiện, không hướng dẫn, sắp xếp hành khách ngồi trên phương tiện và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi và các vi phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa theo thẩm quyền. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm nếu để bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính hoạt động không phép, trái phép, không đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý. Đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi

Để tăng cường hiệu quả đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết của Chính phủ, tại văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT ngày 17/6/2020, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổng công ty, công ty thuộc Thành phố (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Về đấu thầu qua mạng

a. Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2020, cụ thể: phải lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

b. Để tăng cường áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đạt được lộ trình năm 2020 và các năm tiếp theo, yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư/dự toán mua sắm không quá 15 tỷ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp huyện quản lý) và không quá 50 tỷ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp Thành phố quản lý) phải áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranhtheo quy định của Luật Đấu thầu, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

2. Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm

a. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các vi phạm theo đúng quy định.

b. Giám đốc các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố khi để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Chấp thuận tổ chức “Sự kiện ngày không dùng tiền mặt Hà Nội 2020”

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại gắn với chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế. Xét đề nghị của Sở Công Thương về việc triển khai “Sự kiện ngày không dùng tiền mặt” (dự kiến tổ chức vào tháng 8 - 12/2020 tại thành phố Hà Nội)  nhằm kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp và cơ quan liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt với khu trưng bày quảng bá sản phẩm, UBND Thành phố đã có văn bản chấp thuận về chủ trương tổ chức sự kiện Ngày không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, báo Tuổi trẻ, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố, Tổng cục Thuế và các đơn vị triển khai thực hiện, tổ chức sự kiện đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương và Thành phố; báo cáo kết quả thực hiện sau khi tổ chức. Giao Sở Tài chính hướng dẫn về kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố cấp bổ sung cho Sở Công Thương và kinh phí xã hội hóa theo đúng quy định.

Phê duyệt Quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp trên địa bàn TP

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Công Thương và một số huyện, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định số:

1.2456/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu - giai đoạn 2 với quy mô khoảng 17ha tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp làng nghề, có định hướng các ngành nghề như: chế biến tinh bột sắn, chế biến nông sản, chế biến gỗ, các ngành tiêu thủ công nghiệp khác.. dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (cửa hàng xăng dầu) và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030 trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

2.2466/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi với quy mô 8,887 ha tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp làng nghề, các ngành nghề chủ yếu: mộc dân dụng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, các ngành tiểu thủ công nghiệp khác.. dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (cửa hàng xăng dầu) và các ngành nghềsản xuất, kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triến Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2030 trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

3.2468/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2 với quy mô khoảng 8,1 ha tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp đa ngành nghề, các ngành nghề chủ yếu: chăn ga gối đệm, mộc dân dụng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, các sản phẩm làng nghề...; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (cửa hàng xăng dầu) và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2030 trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

4.2469/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hồng Hà với quy mô khoảng 6 ha tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ngành nghề cụ thể: Là cụm công nghiệp làng nghề, có định hướng các ngành nghề như: Sơ chế gỗ, mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm và các ngành nghề sản suất kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; các ngành nghề dịch vụ hỗ trợ CCN (kể cả xăng dầu).

- Về chủ trương, UBND Thành phố xác định tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp như sau: Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, hiện đại; thân thiện môi trường; di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải đảm bảo các tiêu chí trên.

- Định hướng: Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo định hướng: Công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời; bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải: chất thải công nghiệp, rác thải. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, cửa hàng xăng dầu, trạm nạp điện...).  Tuyệt đối không bố trí đơn vị ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp. Đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy định.Về CCN Hồng Hà: phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Hồng Hà và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

+ Lập, phê duyệt và triển khai Dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và môi trường; đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chức năng sử dụng ô đất, quy mô và tiến độ được duyệt.

+ Liên hệ các sở, ngành: Công Thương, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Hoài Đức, UBND huyện Đan Phượng và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

+ Triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của  Nhà nước và Thành phố. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề xuất; đảm bảo về mức vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

+ Được thuê đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 149 Luật Đất đai; Sử dụng đất đúng mục đích để xây dụng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất; Đảm bảo các điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

+ Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn trái quy định pháp luật dưới mọi hình thức để triển khai dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả các công trình thủy lợi của khu vực (nếu có).

+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP.

+ Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành về cấp điện, nước, PCCC,...; kết nối, đảm bảo giao thông dự án trước khi phê duyệt dự án theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ...theo quy định của pháp luật và Thành phố.

+ Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

+ Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19, 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017, của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp theo quy định. Các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Hoài Đức; Cục Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan việc triển khai Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. UBND huyện Hoài Đức, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn và vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm từ động vật

Ngày 23/6/2020, UBND Thành phố ban hành văn bản số 5143/VP-KT giao Cục Quản lý thị trường Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành: NN&PTNT, Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và chỉ đạo BCĐ 389 các quận, huyện thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn nhập lậu, không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh và các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm từ động vật trên địa bàn Thành phố. Quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin dữ liệu với các cơ quan thú y trung ương và địa phương; trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.

Phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2020 thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-UBND, ngày 22/6/2020, về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2020, thành phố Hà Nội. Giao Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ quận, huyện, thị xã phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai khi vượt quá khả năng của các địa phương. Giao Sở NN&PTNT - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2020, thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời mọi diễn biến sự cố, thiên tai trên địa bàn; chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an toàn đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025 thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 17/6/2020, chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố, phấn đấu 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại với nội dung phù hợp từng lứa tuổi; đảm bảo 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường nâng cao năng lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; phấn đấu đến năm 2025 thành lập được Phòng điều tra thân thiện với trẻ em; 100% trẻ em trong các vụ việc khi được phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả… Các nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:

1. Truyền thông vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - Trực 24/24, miễn phí cước cuộc gọi và Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội Hà Nội - 024.3525.662 về bảo vệ trẻ em. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các cơ quan thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên làm công tác trẻ em tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ, và bản thân trẻ em về các kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, các loại hình, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực y tế cho cán bộ, nhân viên y tế trong việc tiếp nhận, tư vấn, khám, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhâncủa bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công an các cấp làm công tác điều tra thân thiện với trẻ em.

2. Thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Thường xuyên rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trong đó chú ý tới nhóm trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và can thiệp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em trước bạo lực, xâm hại, bóc lột. Thu thập và quản lý tốt số liệu thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn làm cơ sở cho việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương có liên quan đến trẻ em.

3. Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học, gia đình, cộng đồng. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm nghiêm minh, đồng thời tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng vi phạm.

4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em các cấp; Thành lập Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là kiện toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên tại thôn, xóm, tổ dân cư.

5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em đặc biệt trong việc hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em đặc biệt trong phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em.

6. Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em như: Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Hà Nội, Điểm tư vấn, tham vấn trẻ em tại cộng đồng, trường học...Đảm bảo hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong việc tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại đạt hiệu quả tốt nhất; Cải thiện chất lượng dịch vụ và kỹ năng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại các đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.


Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật