Mở đợt kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (09:42 24/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố năm 2020.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 (hoặc theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với những cơ quan chưa chuyển đổi).

Đáng chú ý, trong kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Việc cập nhật các thay đổi của VBQPPL liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

Về hình thức kiểm tra: Trực tiếp tại trụ sở của các cơ quan hoặc thông qua hồ sơ, báo cáo. Thời gian kiểm tra từ tháng 7 đến tháng 11/2020.

UBND thành phố yêu cầu: 100% các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được kiểm tra, trong đó, có tối thiểu 1/3 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan. Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t