Tập trung thực hiện nhiều nội dung liên quan đến hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (09:14 23/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND, về thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.

Theo kế hoạch, về hoàn thiện thể chế về xây dựng, UBND thành phố giao các sở, ngành trên cơ sở lĩnh vực được giao phân công thực hiện nhiệm vụ, chủ động rà soát, tổng hợp các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện của thành phố, phối hợp tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan các nội dung hoàn thiện hệ thống các VBQPPL về xây dựng; thời gian thực hiện trong năm 2020-2021.

Về công tác quy hoạch xây dựng, UBND thành phố giao sở, ngành liên quan kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch; bảo đảm lập triển khai đồng bộ các loại quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; kiểm soát bảo đảm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khi phê duyệt các công trình cao tầng trong khu vực nội đô; rà soát, đánh giá và xử lý các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định; hoàn thiện và thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao; xây dựng cổng thông tin quy hoạch thành phố.

Liên quan đến công tác phát triển đô thị, UBND thành phố chỉ đạo: Hoàn thiện công cụ về quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị; xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn địa phương ngành quy hoạch kiến trúc, xây dựng; xây dựng hệ thống thông tin về quản lý phát triển đô thị; quản lý thị trường bất động sản và nhà ở; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và thúc đẩy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở…

Trong công tác quản lý hoạt động xây dựng, UBND thành phố chỉ đạo: Kiểm soát năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quy hoạch, kiến trúc; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng và ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trong xây dựng; tăng cường kiểm soát, quản lý và ngăn chặn kịp thời hiệu quả đối với các vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật