Tập trung thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (09:10 23/06/2020)


HNP - Trong Công văn số 2559/UBND-ĐT, ban hành ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Công văn nêu rõ, ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngày 12/5/2020, UBND thành phố có Văn bản số 1770/UBND-ĐT giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, xét báo cáo của Sở Tài chính, UBND thành phố điều chỉnh lại nội dung nhiệm vụ giao Sở Tài chính và bổ sung nhiệm vụ cho Cục Thuế thành phố Hà Nội và Sở Giao thông vận tải. Cụ thể, Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kinh phí duy trì hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Cục Thuế thành phố hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm, đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện hợp đồng điện tử đối với việc cung cấp thông tin điện tử đảm bảo quản lý chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, vé điện tử của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô, chia sẻ thông tin cho Sở Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải để phối hợp quản lý. Tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với đơn vị cung cấp phần mềm, đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện hợp đồng điện tử, hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, vé điện tử của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô.

Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND thành phố quy định về quản lý và kê khai giá cước đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi. Đối với những nhiệm vụ còn lại, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1770/UBND-ĐT bảo đảm hiệu quả.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật