Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại Khách sạn Bình An 3 tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (12:16 19/06/2020)


HNP - Ngày 17/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại Khách sạn Bình An 3, ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khách sạn Bình An 3 (địa chỉ: thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn quyết định cho phép Khách sạn Bình An 3 được thực hiện cách ly tập trung cho chuyên gia để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại Khách sạn Bình An 3.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly; ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch. Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và BCĐ phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Giao Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật