Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Giang (20:22 20/05/2020)


HNP - Ngày 13/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Giang.

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 01/9/1974, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Giang, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Nguyễn Văn Thành được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Trước đó, ngày 28/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Theo đó, bổ nhiệm ông Lê Vũ Quảng Sương, sinh ngày 04/3/1971, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Lê Vũ Quảng Sương được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,97 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý Công ty chuyên trách - Chủ tịch Công ty hạng I.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật