Phê duyệt đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CB, CC, VC (14:58 19/05/2020)


HNP - Ngày 15/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Theo kế hoạch, về đối tượng bồi dưỡng kiến thức gồm: CB, CC, VC trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; CB, CC, VC công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 4 nhóm đối tượng.

Nhóm đối tượng 1: Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Nhóm đối tượng 2: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, cơ quan tương đương sở; Trưởng, phó ban, ngành trực thuộc Thành ủy; Trưởng phó, ban ngành trực thuộc HĐND, UBND thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm đối tượng 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, phó ban, ngành trực thuộc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS, tiểu học nội trú, bán trú trên địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm đối tượng 4: CC, VC trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan thành phố, cấp huyện; CB, CC cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc thành phố được giao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và UBND các huyện trong việc xác định cụ thể các nhóm đối tượng cần được bồi dưỡng…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật