Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến của Thành phố (21:20 06/04/2020)


HNP - Ngày 3/4, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2858/VP-TKBT về tuyên truyền các gương Người tốt, việc tốt, Điển hình tiên tiến của Thành phố.

Công văn nêu rõ, Thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 5/9/2018, của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ kết quả rà soát, đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tại các Văn bản số: 85/BTĐ-NV2 ngày 11/3/2020, 123/BTĐ-NV2 ngày 30/3/2020 và Danh sách gửi kèm.

Chủ tịch UBND Thành phố giao các cơ quan báo chí của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố có thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút Corona gây ra (Covid-19) tới các khu dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn; động viên và khuyến khích nhân rộng, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nâng cao tinh thần phòng chống dịch quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các cơ quan báo chí Thành phố thông tin theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật