Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội (12:36 05/04/2020)


HNP - Ngày 27/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội gồm 11 thành viên, do ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Tổ Trưởng.
 
Thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 5513/QĐ-UBND, ngày 26/10/2009, của UBND Thành phố về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1715/QĐ-UBND, ngày 09/4/2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.
 
* Trước đó, ngày 24/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, được thành lập tại Quyết định số 524/QĐ-UBND, ngày 01/02/2020, của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Ông Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - ủy viên Ban Chỉ đạo.
Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương - ủy viên Ban Chỉ đạo (thay ông Nguvễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương).

Tham gia Tổ Thư ký:
Ông Đinh Quốc Hùng, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND Thành phố. 
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND Thành phố.
Ông Hoàng Lê Việt Anh, Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND Thành phố.
Ông Trần Đức Trung Tiến, Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND Thành phố.
Ông Trần Quang Huy, Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND Thành phố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 524/QĐ-UBND, ngày 01/02/2020, của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật