Phấn đấu để Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước (11:41 25/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND, triển khai phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức đến năm 2025, toàn thành phố sẽ nâng cấp, đầu tư hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả văn hóa đọc; phấn đấu đạt 80% học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống thư viện công cộng thường xuyên.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tại các khu vực nông thôn, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, nâng cao văn hóa đọc tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; phấn đấu 20-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15- 20% người dân ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận sách, báo, tài liệu... nhằm nâng cao dân trí, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Về nâng cao kỹ năng đọc, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, vận động xây dựng văn hóa đọc từ mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, nhà trường... Khuyến khích phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học. Phấn đấu mỗi cơ quan, doanh nghiệp, chung cư, khách sạn... có ít nhất 1 tủ sách hoặc thư viện. Phấn đấu 40-50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc. Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.

Về tăng cường hoạt động thư viện: Phấn đấu đạt 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm. Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại hệ thống thư viện thành phố đạt 2.000.000 lượt/năm. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% trường ở cấp tiểu học, 90% trường ở cấpTHCS và THPT có thư viện đạt chuẩn theo quy định. 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận các xuất bản phẩm với hình thức phù hợp.

Thành phố cũng tăng cường hoạt động xuất bản và các hoạt động phát triển văn hóa đọc, cụ thể: Duy trì nhịp độ tăng trưởng của ngành xuất bản thành phố (về chất lượng xuất bản phẩm, số lượng đầu sách và số lượng bản in), trong đó, quan tâm phát triển xuất bản phẩm điện tử (e-books). Tập trung hỗ trợ, nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của nhà xuất bản thuộc thành phố (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội). Hằng năm, tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm lan tỏa văn hóa đọc: Phố Sách Xuân, Hội Sách Hà Nội, các hoạt động về sách... nhằm tăng cường hoạt động giới thiệu sách, trao đổi bản quyền; hướng tới tổ chức Hội Sách quốc tế Hà Nội; duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả Phố Sách Hà Nội, tạo điều kiện đế mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách. Thường xuyên tham gia các sự kiện sách quốc tế lớn của khu vực và thế giới nhằm giao lưu hợp tác quốc tế về xuất bản, kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội - Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2024, Hà Nội trở thành “Thành phố tâm điểm” hoặc đóng vai trò thúc đẩy đưa Việt Nam trở thành “Khách mời danh dự” tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Cộng hòa liên bang Đức).

Mục tiêu hướng đến năm 2030 của thành phố: Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì, củng cố và nâng cao. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân (bao gồm cả xuất bản phẩm điện tử). Phấn đấu để Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước; xuất bản là một trong những ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật