Tập trung phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ (07:26 19/01/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 544/VP-KT, ban hành ngày 14/01, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ NN&PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Chỉ thị số 117/CT-BNN ngày 7/01/2020 của Bộ NN&PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ. Trong đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các VBQPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón.

Ưu tiên kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ theo các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật Trồng trọt, Điều 16 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng mô hình sản xuất - sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón tại địa phương; phát hiện và xử nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị trên của Bộ NN&PTNT theo đúng quy định và báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt quá thẩm quyền.


Thanh Bình


Các bài mới đăng