Ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt (09:16 15/01/2020)


HNP - Ngày 13/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong công tác phát hiện, bồi dưỡng gương ĐHTT, NTVT: Các cơ quan báo chí phát hiện, tổ chức cho cán bộ, phóng viên viết về gương ĐHTT, NTVT để đăng tải, tuyên truyền và dự thi; định kỳ hằng tháng lựa chọn và giới thiệu với UBND Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp nhận thông tin ĐHTT, NTVT từ các tổ chức, công dân; thường xuyên tổng hợp, thẩm định thành tích và định kỳ hằng tháng lựa chọn và giới thiệu với Thành phố các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng và xây dựng kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng đối với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận thông tin phát hiện từ các cơ quan, địa phương, đơn vị; thẩm định thành tích, lựa chọn điển hình và phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Trong công tác tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT: Các cơ quan, địa phương, đơn vị: Kịp thời đăng tải trên các phương tiện thông tin của cấp mình về các gương ĐHTT, NTVT. Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông tin tới các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn về các gương ĐHTT, NTVT để tuyên truyền nhân rộng.

Đối với Thành phố: Định kỳ hằng tháng Ban Thi đua - Khen thưởng rà soát, lựa chọn, tổng hợp và phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố đăng tải các gương ĐHTT, NTVT trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và Trung ương để tuyên truyền nhân rộng; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài thuộc Thành phố chủ động phát hiện, thường xuyên viết bài đăng tải, tuyên truyền về các gương ĐHTT, NTVT và Cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt: 01 giải; Giải Nhất: 02 giải (01 giải dành cho tác phẩm báo chí; 01 giải dành cho bài viết - tác giả không chuyên); Giải Nhì: 04 giải (02 giải dành cho tác phẩm báo chí, 02 giải dành cho bài viết - tác giả không chuyên); Giải Ba: 06 giải (03 giải dành cho tác phẩm báo chỉ, 03 giải dành cho bài viết - tác giả không chuyên); Giải Khuyến khích: 30 giải (15 giải dành cho tác phẩm báo chí; 15 giải dành cho bài viết - tác giả không chuyên).

Thành phố tổng kết và tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 hằng năm. Các đơn vị thuộc Thành phố tổ chức tổng kết trao giải gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm hoặc tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" của đơn vị mình trước 30/8 hằng năm.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2020, thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương ĐHTT, NTVT việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật