Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (09:15 15/01/2020)


HNP - Ngày 09/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này 03 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 08 Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; 03 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tục số: 2, 3, 4, 7, 10, 11 mục I; thủ tục số 1 mục II; thủ tục số 1 mục III Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố và thủ tục số 0.1, Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật