Tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều (18:11 14/01/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 86/UBND-KT, ban hành ngày 09/01, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 9735/BNN-PCTT, ngày 27/12/2019, của Bộ NN&PTNT về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm Luật Đê điều. Trong đó cho biết, thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí đã có tin, bài phản ánh vi phạm pháp luật về đê điều xảy ra ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều, thoát lũ, trong đó, có vụ việc vi phạm đã được Đoàn kiểm tra do cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT phối hợp cơ quan chức năng của Bộ Công an tổ chức kiểm tra, kết luận và đề nghị xử lý.

Thực hiện quy định của pháp luật về đê điều, Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7/10/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; đồng thời, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng kéo dài.

Về việc trên, UBND thành phố chỉ đạo: Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5425/UBND-KT, ngày 5/12/2019, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo kiểm tra, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm ngay từ khi phát sinh, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm mới, không để tồn tại; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý triệt để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại trên địa bàn thành phố. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên, để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều tồn tại kéo dài hoặc để xảy ra những vụ việc vi phạm mới trên địa bàn không bị xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trong công văn này, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo trên, báo cáo UBND thành phố.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật