Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (21:36 09/01/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 73/UBND-ĐT, ban hành ngày 08/01, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban ATGT về kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình TT, ATGT của thành phố và nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGTQG tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 23/12/2019 về việc thực hiện công tác bảo đảm TT, ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020…

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2020 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu cho UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ATGTQG, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và thực tiễn công tác đảm bảo TT, ATGT của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo TT, ATGT, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về TT, ATGT trên địa bàn.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật