Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo nghề photocopy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật" (21:29 09/01/2020)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7455/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo nghề photocopy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật".

Dự án: Đào tạo nghề photo copy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật do Tổ chức Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai. Trong vòng 6 tháng thực hiện, Dự án giúp người khuyết tật có đủ các kỹ năng cần thiết để làm dịch vụ và được đào tạo nghề photo copy, tạo một công việc giúp người khuyết tật có nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Các kết quả chính của Dự án: Tạo được một công việc có thu nhập ổn định cho 10 người khuyết tật; 100% học viên tham gia dự án biết được về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật khi tham gia lao động, quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh sử dụng người khuyết tật; 100% học viên tham gia có đủ kỹ năng tiếp xúc với khách hàng khi mở cửa hàng photo copy, trực tiếp thực hiện được các thao tác trên máy photo copy, thực hiện được các công việc tại cửa hàng photo copy, thành lập và vận hành được 01 cửa hàng photo copy của người khuyết tật; Nâng cao nhận thức cho người khuyết tật và cộng đồng về khả năng làm việc của người khuyết tật;Tạo các mối quan hệ và gắn kết trách nhiệm cộng đồng giữạ các cơ quan, tổ chức với Hội người khuyết tật.
 
Tổng giá trị Dự án: 3.828 Euro, tương đương 101.355.000 VNĐ, trong đó, vốn viện trợ: 3.299 Euro), tương đương 87.355.000 VNĐ do Quỹ Abilis tài trợ không hoàn lại. Vốn đối ứng: 529 Euro, tương đương 14.000.000VNĐ do Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai đóng góp bằng máy tính, địa điểm văn phòng và công sức lao động của Hội viên (không sử dụng ngân sách nhà nước).


UBND quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. 


Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật