Giảm 10 cơ quan báo chí sau thực hiện sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố đến năm 2025 (21:46 07/01/2020)


HNP - Ngày 02/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, trong giai đoạn 01, từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 có 03 cơ quan báo chí không phải sắp xếp; 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó: Dừng hoạt động 6 tạp chí; dừng hoạt động 3 cơ quan báo; giữ ổn định 4 cơ quan báo; sáp nhập 01 cơ quan báo; chuyển đổi mô hình hoạt động 01 cơ quan báo.

Kết quả sau sắp xếp còn 08 cơ quan báo chí: 05 báo, 02 tạp chí, 01 Đài PT-TH Hà Nội; giảm 10 cơ quan báo chí, cụ thể như sau:

- 5 báo in: Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô.

- 02 tạp chí: Khoa học (thuộc trường ĐH Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật HN.

- 01 phát thanh truyền hình: Đài PT-TH Hà Nội.

Giai đoạn II: Từ ngày 01/01/2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp; ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp. Xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội. Đối với báo in và tạp chí hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đổi mới hình thức, nội dung. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử: tập trung phát triển báo điện tử có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài); đổi mới công nghệ, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng. Đối với phát thanh, truyền hình: Đài PT-TH Hà Nội hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp trên mạng internet; đầu tư thiết bị chuyên ngành và hệ thống an ninh, an toàn trong phát sóng; sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật