Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực LĐ,TB&XH (20:53 06/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực LĐ,TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm 11 quy trình, cụ thể:

10 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,TB&XH gồm:
Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài;
Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp;
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;
Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận;
Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp;
Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài;
Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, sở.

01 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập UBND cấp huyện.

Các quy trình giải quyết TTHC: số 57 (mã hiệu QT- 18/VLATLĐ) lĩnh vực An toàn lao động tại phần 5; số: 64 (mã hiệu QT-07/GDNN), 65 (mã hiệu QT-08/GDNN), 66 (ma hiệu QT-09/ GDNN), 67 (mã hiệu QT-10/ GDNN), 72 (mã hiệu QT-15/ GDNN), 74 (mã hiệu QT-17/ GDNN) lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại phần 6; số 83 (mã hiệu QT-07/BTXH) lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại phần 7 phụ lục I, II; số 4 (mã hiệu QT-01/GDNN) lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp phần 3 phụ lục III, IV tại Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật