Công bố Danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (14:02 13/12/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6877/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 TTHC mới ban hành; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, gồm:

Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội:
Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường,
Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố:
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke,
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các TTHC sau hết hiệu lực: số 02, mục 2, phần phụ lục tại Quyết định số 4142/QĐ-UBND, ngày 02-8-2019, của Chủ tịch UBND Thành phố; số 01, mục I, phần phụ lục tại Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 27-02-2019, của Chủ tịch UBND Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật