Tập trung triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông (15:40 30/11/2019)


HNP - Ngày 28-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND, triển khai chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố chỉ đạo tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT của thành phố; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn thành phố. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội về chương trình GDPT; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung chương trình GDPT 2018.

Các cơ quan truyền thông đưa tin về các hoạt động triển khai chương trình GDPT 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tăng cường giới thiệu, viết bài trên các phương tiện truyền thông về những tấm gương người tốt, việc tốt: Những tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình..

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học và nhân viên để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện chương trình GDPT 2018. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình giáo xác định đối tượng và số lượng giáo viên, nhân viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, nhân viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thực hiện chương trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2025”, đảm bảo phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình GDPT 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định. Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học đảm bảo một lớp, phòng học để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp THCS và THPT, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của thành phố Hà Nội bổ sung cho nội dung bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khảo sát thực trạng về triển khai giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và cộng tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT 2018. Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu trước khi triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình GDPT theo từng quý, từng năm để bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật