Triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội (09:03 04/12/2019)


HNP - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 398/TB-VP, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về triển khai, thực hiện kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các đơn vị triển khai theo Kế hoạch 240/KH-UBND ngày 14-11-2019 của UBND thành phố. Còn các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng dự trù kinh phí thực hiện (nếu có) gửi Sở Tài chính để cân đối, phân bổ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố định kỳ hằng tháng. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tiến độ thực hiện, kết quả bước đầu, những khó khăn vướng mắc khi triển khai kế hoạch tại các trường, và các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-11-2019.

UBND thành phố thống nhất thời gian tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kịch bản chi tiết chương trình lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020 đảm bảo an toàn, hiệu quả, báo cáo UBND thành phố trước khi thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển thể dục thể thao trong môi trường học đường để học sinh Thủ đô học ngoài học tập tốt, đạo đức nhân cách tốt, cần có sức khỏe tốt đảm bảo tương lai trở thành công dân tốt của Thủ đô và đất nước.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật