Kiện toàn BCĐ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội (14:40 28/11/2019)


HNP - Ngày 25-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6766/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Theo quyết định, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triên doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban, gồm: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1266/QĐ-UBND, ngày 13-3-2018, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật