Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:39 28/11/2019)


HNP - Ngày 22-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6751/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BCĐ có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

Tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2020 đạt 90,1%, năm 2025 đạt 95%, năm 2030 đạt 98%. Số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH giai đoạn đến năm 2021 đạt 40%; giai đoạn đến năm 2025 đạt 50%; giai đoạn đến năm 2030 đạt 70%.

Trong đó, nông dân và lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn đến năm 2021 chiếm trên 1%, giai đoạn năm 2025 chiếm khoảng 3%, giai đoạn đến năm 2030 chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; Số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn năm 2021 đạt khoảng 33%, giai đoạn năm 2025 đạt 40%; giai đoạn năm 2030 đạt khoảng 50%.

Giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2021; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.
Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; phấn đấu tỷ lệ nợ đóng BHXH trên địa bàn Thành phố bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP, ngày 15-8-2019, của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các thành viên BCĐ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của BCĐ, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ các nhiệm vụ được phân công.

Trưởng BCĐ sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban thường trực BCĐ sử dụng con dấu và tài khoản của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khi được Trưởng BCĐ ủy quyền chỉ đạo, điều hành hoạt động của BCĐ.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật