Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa một số Công ty TNHH Một thành viên (09:44 26/11/2019)


HNP - Ngày 20-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6700/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (BCĐCPH) Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất- Phó Trưởng ban.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1264/QĐ-UBND, ngày 13-3-2018, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà  Nội ban hành Quyết định số 6699/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Theo đó, kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Từ Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Phó Trưởng ban.


BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2087/QĐ-UBND, ngày 03-5-2018, của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

* Trước đó, ngày 19-11, UBND Thành phố Hà  Nội ban hành Quyết định số 6684/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Bảo Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội - Phó Trưởng ban.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3264/QĐ-UBND, ngày 18-6-2019 của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

* Cùng ngày 19-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6683/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Trương Hải Long, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Phó Trưởng ban.

BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2055/QĐ-UBND, ngày 27-4-2018, của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐCPH Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật