Tập trung tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 (15:56 15/11/2019)


HNP - Ngày 13-11, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND, về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Theo đó, để công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 đạt chỉ tiêu, chất lượng theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 22-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 20511/X01-P5 ngày 25-10-2018 của Bộ Công an về thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan tuyên truyền Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố hướng dẫn và chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2020; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công an thành phố tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các địa phương thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật