Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện (20:10 13/11/2019)


HNP - Ngày 12-11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 150 thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó, 129 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 21 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 20-8-2018 của Chủ tịch UBND thanh phố Hà Nội; Các thủ tục hành chính từ số 01 đến số 17 Phần III lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31-8-2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật