Đẩy mạnh triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (06:49 09/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5003/UBND-KT, ban hành ngày 6-11, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2481/VPCP-QHQT, ngày 5-9-2019, của Văn phòng Chính phủ về việc cơ hội, thách thức đối với Việt Nam khi tham gia CPTPP. Để tận dụng những cơ hội, giảm thiểu thách thức trong quá trình tham gia CPTPP, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 14-3-2019, của UBND thành phố về thực hiện CPTPP trên địa bàn thành phố. Tiếp tục rà soát các VBQPPL hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL đảm bảo phù hợp với CPTPP; thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách TTHC, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật, công nghệ, luật, tài chính...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cơ hội, thách thức khi Việt Nam tham gia CPTPP và các hiệp định thương mại tự do mới cho CB, CC và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết trong CPTPP.

Tăng cường sức mạnh, tính hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật