Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT quý IV/2019 (14:09 07/11/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4976/UBND-ĐT, ban hành ngày 5-11, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở: Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Văn phòng Ban ATGT thành phố thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT quý IV/2019.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 376/TB-VPCP, ngày 24-10-2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019 và Văn bản số 482/BC-UBATGTQG ngày 18-10-2019, của Ủy ban ATGT quốc gia về kết quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp quý IV/2019.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố): Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Ủy ban ATGT quốc gia tại 2 văn bản trên và chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 24-12-2018, về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, Văn bản số 3057/UBND-ĐT, ngày 18-7-2019, về việc triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông 6 tháng cuối năm 2019 và Văn bản số 4404/UBND-ĐT, ngày 7-10-2019, về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt, bàn giao đế phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố; khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019, bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2019 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong công văn này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy ban ATGT quốc gia, chỉ đạo của UBND thành phố và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự ATGT của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t