Phê duyệt văn kiện dự án “Chuyển giao phần mềm công nghệ quản lý phát hiện rò rỉ nước sạch tại Công ty Nước sạch Hà Nội” (14:21 07/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5900/QĐ-UBND về việc Phê duyệt văn kiện dự án “Chuyển giao phần mềm công nghệ quản lý phát hiện rò rỉ nước sạch tại Công ty Nước sạch Hà Nội” do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại.

Được thực hiện trong 03 năm, Dự án nhằm thiết lập phương pháp kỹ thuật quản lý thông minh xác định khu vực rò rỉ nước sạch liên tục để tìm kiếm sửa chữa; Thông qua công tác quản lý thông minh và sửa chữa để giảm thiểu thất thoát thất thu nước sạch và duy trì một cách bền vững tỷ lệ thất thoát, giảm rò rỉ thất thoát xuống dưới 15% cho tất cả các khu vực được cài đặt LeakRedux; Đào tạo nâng cao năng lực các nhân viên của Công ty Nước sạch Hà Nội trong việc sử dụng và tích họp hệ thống phần mềm LeakRedux trong chiến lược giảm rò rỉ thực tế.

Dự án gồm các nội dung: Thiết lập và triển khai hệ thống LeakRedux và LeakFinder hoạt động đầy đủ cho tối đa 150DMA hoặc subDMA tại Công ty Nước sạch Hà Nội; Cung cấp phần cứng và phần mềm LeakRedux; Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm thiết lập phương pháp kỹ thuật quản lý xác định khu vực rò rỉ; Đào tạo nâng cao năng lực cho hoạt động kiểm soát rò rỉ và vận hành để sử dụng hệ thống phần cứng, phần mềm LeakRedux trong các hoạt động hàng ngày; Phối hợp cập nhật cài đặt tích hợp phần mềm với hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện có của Công ty để phát hiện rò rỉ nước sạch và nâng cấp phần mềm một cách thường xuyên trong 3 năm.

Kinh phí dự án: 697.000 Euro, tương đương 17.558 triệu VNĐ do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại.

Cơ chế tài chính của dự án: Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Bỉ thanh toán trực tiếp cho Công ty Bỉ Hydroscan, Công ty Nước sạch Hà Nội chỉ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự án thuộc diện viện trợ phi vật chất thực hiện theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC, ngày 31/12/2010, của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Sau khi tiếp nhận chuyến giao công nghệ, Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện hạch toán giá trị khoản viện trợ nhận được vào thu nhập khác của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật