Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đối với ông Phạm Tiến Đức (14:08 07/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6046/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đối với ông Phạm Tiến Đức.

Theo đó, bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, sinh ngày 10/6/1985, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật