Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội (14:15 07/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6015/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội (Hanoi Association for Invalids and Disabilities Enterprises (tên viết tắt: HAIDE) là tổ chức xã hội của các công dân, tổ chức Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, dạy nghề và truyền nghề, có liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực là thương binh, bệnh binh và người khuyết tật.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng; Trụ sở: Tại thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội; theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.


Hội có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên góp phần tích cực vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, dạy nghề và truyền nghề có sử dụng lao động là thương binh, bệnh binh và người khuyết tật Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật; Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, giám định, phản biện xã hội và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội; Tham gia ý kiến vào các VBQPPL có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật