Đổi tên Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của Người tàn tật TP Hà Nội thành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật TP Hà Nội (14:20 07/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6014/QĐ-UBND về việc Đổi tên Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của Người tàn tật thành phố Hà Nội thành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Theo đó, cho phép đổi tên Hội Sản xuất kinh doanh và dạy nghề của Người tàn tật thành phố Hà Nội thành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1284/QĐ-UBND, ngày 24-7-2006, của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép thành lập Hội Sản xuất, kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật tỉnh Hà Tây.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t