Công nhận điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ, Làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên (14:14 07/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5928/QĐ-UBND về việc Công nhận điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ tại xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, công nhận điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. UBND xã Vân Từ có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

* UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5927/QĐ-UBND về việc Công nhận điểm du lịch Làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. UBND xã Chuyên Mỹ có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.
 

Các sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên, Chủ tịch UBND xã Vân Từ; UBND huyện Phú Xuyên, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t