Thông cáo báo chí Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 10-2019 (09:18 04/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2019 của UBND Thành phố.

Sau khi nghe và thảo luận về 2 nội dung trọng tâm, Tập thể UBND Thành phố đã thảo luận, thống nhất đánh giá và kết luận, chỉ đạo như sau:
 
I- Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng tháng 10 và 10 tháng năm 2019 
 
1. Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, Thành phố tiếp tục bám sát, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố; đặc biệt đã xử lý, triển khai thực hiện tốt nhiều kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, kinh tế đột xuất không nằm trong kế hoạch công tác năm 2019. Một số sự cố về môi trường, nước sạch,… phát sinh đã được khắc phục xử lý, ổn định cuộc sống dân sinh. Các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 10 và 10 tháng đầu năm duy trì tăng khá, có khả năng bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:
 
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 9,4% cùng kỳ (tháng 10/2018 tăng 8,2%); tính chung 10 tháng tăng 8,0% (cùng kỳ tăng 7,3%). Dịch vụ thương mại diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khá cao so cùng kỳ: tháng 10 đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% cùng kỳ; cộng dồn 10 tháng đạt 462,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% (cùng kỳ tăng 11,8%), trong đó, tổng mức bán lẻ đạt 285,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% (cùng kỳ tăng 8,6%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,63% (cùng kỳ tăng 4,09%).
 
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 14% cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 16,1% (cùng kỳ tăng 20,1%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 thực hiện 2,62 tỷ USD, giảm 8,6% cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 25,6 tỷ USD, tăng 0,7% (cùng kỳ tăng 7,4%).
 
- Khách du lịch tiếp tục tăng, 10 tháng đầu năm đạt 23,82 triệu lượt, tăng 9,7%, trong đó, khách quốc tế đạt 5,32 triệu lượt, tăng 10,8%; khách quốc tế có lưu trú đạt 3,74 triệu lượt, tăng 8,0%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 83,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% (cùng kỳ tăng 7,1%).
 
- Hoạt động thu hút đầu tư: Thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng đầu năm đạt 6,85 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh/thành phố cả nước, trong đó: vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 36,31 nghìn tỷ đồng, trong đó: dự án cấp mới 17,37 nghìn tỷ đồng; dự án tăng vốn 18,94 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm đạt 23,14 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký 317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về số lượng và 36% về vốn so với cùng kỳ.
 
- Tài chính, ngân sách: Thu NSNN 10 tháng đầu năm đạt 218,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 16,5% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 51,9 nghìn tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 18,6 nghìn tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán; chi thường xuyên 32,9 nghìn tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán.
 
- Hoạt động tín dụng, ngân hàng: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 3,34 triệu tỷ đồng, tăng 10,17% so với 31/12/2018 (cùng kỳ tăng 13,6%); dư nợ cho vay đạt 2,07 triệu tỷ đồng, tăng 10,54% so với 31/12/2018 (cùng kỳ tăng 13,9%). Nợ quá hạn chiếm 1,98% tổng dư nợ.
 
- Sản xuất nông nghiệp và kiểm soát dịch bệnh: Sản xuất lúa vụ mùa cơ bản thuận lợi; năng suất lúa mùa đạt 53,2 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so với cùng kỳ; tiến độ gieo trồng vụ đông cơ bản thuận lợi. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được tập trung chỉ đạo. Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác dập dịch tả lợn Châu Phi; tính đến cuối tháng 10, toàn Thành phố có 210 xã, phường, thị trấn và 05 quận dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh. Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm phát triển thuận lợi; đàn gia cầm đạt 36,5 triệu con, tăng 17,7% cùng kỳ; đàn trâu, bò đạt 161 nghìn còn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. 
 
- Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh toàn diện: Đến nay, toàn Thành phố đã có 06 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân toàn Thành phố đạt 18,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thị xã Sơn Tây đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
 
2. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khẩn trương kiểm tra, tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, cung cấp nước sạch cho nhân dân; hoàn thành công tác khắc phục xử lý vụ cháy Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố. Đảm bảo tốt nhất chất lượng thi công, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường phục vụ thi công đường đua F1. Tổ chức di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) thuộc 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn và thực hiện đầu tư dự án cải tạo nâng công suất tiếp nhận rác ô chôn lấp số 3 giai đoạn 1 - Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Triển khai Dự án tổng thể đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; Quản lý, vận hành hiệu quả các trạm quan trắc không khí, nước mặt tự động, kịp thời thông tin đến nhân dân Thủ đô. Xử lý đồng bộ trong hoạt động điều tra với hoạt động xử lý vi phạm khắc phục hậu quả của các đơn vị đối với 03 dự án vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, 302 Cầu Giấy, 102 Trường Chinh; tăng cường kiểm tra xử lý dứt điểm vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn Thành phố; xử lý vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô; công tác bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 120 xã thuộc 17 huyện, thị xã của Thành phố; tiếp tục thanh tra chuyên ngành ATTP, đảm bảo triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC. Đã phê duyệt các quyết định ban hành Đề án đầu tư xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025; Quyết định tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô”, danh hiệu "Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội"; danh hiệu “Người tốt - việc tốt” năm 2019.  
 
3. Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, khởi công, động thổ xây dựng mới nhiều công trình, dự án trọng điểm của Thành phố như: thông xe giai đoạn 1 công trình mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; khởi công xây dựng nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch; cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài, Ba Vì; động thổ và công bố  dự án Thành phố thông minh tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh và tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao (giai đoạn 01); khánh thành và khai trương 03 phòng mổ Hybrid thuộc dự án "Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn II". Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô tại trường THPT Nguyễn Quốc Trinh,... Trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, Trường đua ngựa tại xã Tân Minh và xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. 
 
4. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác chuẩn bị tổng kết thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy. Chỉ đạo các địa phương bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, tiêu biểu sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Chuẩn bị lực lượng 186 người tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 tại Philippines. Chỉ đạo triển khai đúng tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội năm 2020.  
 
5. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng: Lãnh đạo UBND Thành phố đã tiếp và làm việc với 18 đoàn các cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó tiếp và làm việc với 14 đoàn đại biểu, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài để giới thiệu cơ hội hợp tác, kết nối kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực: môi trường, xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng đoàn đi dự Lễ hoàn thành việc sản xuất đoàn tàu điện đầu tiên của Dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và làm việc với các nhà tài trợ, nhà tư vấn, nhà thầu của Pháp để trao đổi, đôn đốc thúc đẩy tiến độ Dự án tuyến Metro số 3. 
 
6. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được chú trọng: Thành phố đã tổ chức tiếp 472 lượt (734 công dân), trong đó Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp tiếp 27 lượt (97 công dân); giải quyết 18 đoàn khiếu kiện đông người; đã tiếp nhận mới và xử lý 1.385 đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: phát sinh một số đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp. Còn gặp khó khăn trong quá trình khắc phục các sự cố về nước sạch, môi trường. Tỷ lệ giải ngân XDCB còn thấp. Tình hình tội phạm chưa có dấu hiệu giảm, phạm pháp hình sự có dấu hiệu tăng. Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác khắc phục xử lý. Dịch bệnh diễn ra khiến chăn nuôi lợn gặp khó khăn, quy mô đàn 1,18 triệu con, giảm 33,4% cùng kỳ; vẫn còn 180 xã, phường, thị trấn dịch bệnh tái phát trở lại sau 30 ngảy.
 
II- Nhiệm vụ trọng tâm trong 02 tháng cuối năm 2019 
 
02 tháng cuối năm là những tháng nước rút của năm 2019, UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Năm chủ đề công tác 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Chương trình hành động số 12 của UBND Thành phố…, xác định rõ các mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của cấp, ngành mình, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng KT-XH của Thành phố năm 2019, cụ thể như sau:
 
1- Các nhiệm vụ chung:
 
- Tập trung hoàn thiện các báo cáo trình Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; báo cáo phục vụ Phiên giải trình HĐND Thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn Thành phố ngày 4/11/2019; các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2019 HĐND Thành phố.
 
- Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND, Chương trình công tác số 240/CTr-UBND và Văn bản số 3106/UBND-KH&ĐT ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, lĩnh vực có lợi thế tăng trưởng như: tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ... 
 
- Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thành phố trong 02 tháng cuối năm 2019. Các sở, ngành cần rà soát, đánh giá cụ thể, kỹ lưỡng từng chỉ tiêu, kế hoạch công tác của đơn vị, xác định rõ các mục tiêu khó để đưa ra giải pháp hoàn thành trong năm 2019. Coi công tác thu ngân sách là nhiệm vụ ưu tiên triển khai hàng đầu, là cơ sở đánh giá chất lượng quản lý, điều hành của các đơn vị trong năm 2019; tiếp theo là công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên. UBND Thành phố giao Sở Nội vụ lưu ý đưa các nội dung trên vào tiêu chí đánh giá thi đua năm 2019 của Thành phố. Thành phố chỉ xét tặng cờ thi đua cho các đơn vị đã hoàn thành công tác thu ngân sách đến ngày 31/12/2019.
 
- Khẩn trương hoàn thành các báo cáo tổng kết các chương trình, công tác năm của đơn vị, các chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố.
 
- Về công tác chuẩn bị Tết Dương lịch và Tết Nguyên đánh Canh Tý 2020, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình báo cáo Lãnh đạo UBND Thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách nhân dịp Tết; Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trang trí, chiếu sáng đường phố trong dịp Tết và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. 
 
- Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô diễn ra trong các tháng cuối năm 2019.
 
- Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống cháy, nổ. 
 
- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2019; rà soát, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ.
 
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
 
2.1. Giao Sở Nội vụ:
 
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác bình xét thi đua của các tập thể và cá nhân năm 2019 theo đúng quy định. Thành phố thống nhất tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 vào tuần đầu tháng 01/2020 để có cơ sở đánh giá đúng, đủ, chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
 
- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hoạt động thi tuyển công chức, viên chức của Thành phố thời gian qua. Thông tin trả lời công khai, minh bạch 5 nội dung báo Tiền Phong nêu, báo cáo UBND Thành phố.
 
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ về Đề án chính quyền đô thị thành phố Hà Nội để trình báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020.
 
2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 
- Chủ trì thành lập đoàn công tác Thành phố tiến hành kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân XDCB tại UBND các quận, huyện, thị xã; đôn đốc triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính tại đơn vị; đặc biệt thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả việc hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định đầu tư dự án của các doanh nghiệp, đề xuất trình UBND Thành phố phê duyệt theo đúng quy định. 
 
- Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trình UBND Thành phố. Việc chuẩn bị Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng năm 2020 trình HĐND Thành phố phải tính toán kỹ các chỉ tiêu, kế hoạch của Thành phố, trong đó, chú trọng thực hiện chỉ tiêu lớn. Đồng thời, chuẩn bị tốt danh mục đầu tư công 2020 - 2025 và đề xuất cơ chế giao các Ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện, thị xã được phép ứng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố.
 
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu văn bản UBND Thành phố báo cáo Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho phép bổ sung nguồn vốn ODA cho các dự án ODA trên địa bàn Hà Nội theo cơ chế được giải ngân theo tiến độ. Hiện, Thành phố đang phấn đấu đàm phán với đối tác Pháp bàn giao đoàn tàu tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 6/2020, cố gắng đưa vào chạy vận hành thử nghiệm vào tháng 9 hoặc 10/2020 và tháng 12/2020 vận hành thương mại đoạn trên cao. 
 
2.3. Giao Công an Thành phố:
 
- Khẩn trương tham mưu Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
 
- Tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm, trong đó, có tội phạm gây ra các vụ án giết người vì động cơ ích kỷ, đê hèn, mất nhân tính; tội phạm cướp giật vùng giáp ranh; tội phạm khai thác cát trái phép trên sông, đặc biệt là sông Hồng…
 
- Chủ trì, phối hợp với Công an các quận bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ, triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các đoàn khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp, kéo dài tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố, đảm bảo không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.
 
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ giữ các vị trí chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc.
 
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Thành phố với phương châm “Lấy phòng ngừa là chính”; tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ trong dịp cuối năm, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020.
 
- Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị đảm bảo tốt công tác an toàn, hướng dẫn, điều tiết giao thông trên các tuyến phố, đặc biệt trong giờ cao điểm tại các nút giao có mật độ phương tiện đông, gia tăng đột biến về phương tiện.
 
- Triển khai các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố.
 
2.4. Giao Sở Xây dựng
 
- Báo cáo UBND Thành phố hiện trạng toàn bộ nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố; đề xuất xây dựng Trung tâm lắp đặt các thiết bị giám sát quan trắc tự động, chia sẻ dữ liệu về Thành phố đồng thời kết nối với nhà máy nước mặt.
 
- Tham mưu văn bản UBND Thành phố báo cáo Bộ Y tế cho phép Thành phố được áp dụng nước uống tại vòi theo tiêu chuẩn Châu Âu; đồng thời, đưa tiêu chí trên yêu cầu các nhà máy nâng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng nguồn nước cho nhân dân.
 
- Kiểm tra hoạt động cung cấp nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch sông Đà Viwasupco, đề xuất điều chỉnh kỹ thuật và xây dựng bể chứa nước của nhà máy theo đúng quy chuẩn. 
 
2.5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đến ngày 30/12/2020 không còn hộ dân sử dụng bếp than tổ ong để đun nấu, kinh doanh. 
 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình, quá trình xử lý các sự cố về nước sạch, môi trường xảy ra trong thời gian qua, tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh đột xuất, qua đó phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và đề ra các giải pháp, biện pháp giải quyết hiệu quả trong thời gian tới.
 
- Xây dựng website cập nhật, phân tích các số liệu về chất lượng môi trường không khí, công bố thông tin qua nhiều ngôn ngữ: tiếng anh, pháp, tây ban nha… để người dân và khách du lịch quốc tế theo dõi, cập nhật thông tin. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp thông tin về chỉ số quan trắc không khí trên các Bảng thông tin điện tử tại các địa điểm công cộng, khu vực trung tâm Thành phố. Phối hợp với các báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị thông tin lên trang nhất của báo về nội dung trên; Đài PT-TH Hà Nội thông tin trên các bản tin thời sự hàng ngày. 
 
- Tiếp tục tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tính giá đất và công tác đấu thầu tại các quận, huyện.
 
2.6. Giao Cục Thuế Thành phố
 
- Tiến hành tích hợp dữ liệu của các doanh nghiệp cung cấp hóa đơn thuế điện tử; kiểm soát, cập nhật code kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của doanh nghiệp; chủ động rà soát bộ phận giám sát và thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
- Đôn đốc quyết liệt công tác nợ đọng thuế, ra thông báo tới doanh nghiệp qua 3 cấp: Cục thuế thông báo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thông báo, Chủ tịch UBND Thành phố thông báo để xử lý dứt điểm tình trạng nợ thuế, đồng thời, thông tin rộng rãi cho người dân cùng theo dõi, kiểm tra, giám sát.
 
2.7. Giao Sở Công Thương
 
- Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa nhằm kích thích nguồn cung, đảm bảo dịp Tết Thành phố có đủ nguồn nông sản, lương thực, thực phẩm, rau củ, quả phục vụ nhân dân. Tăng cường tuyên truyền nhân dân điều chỉnh thói quen dự trữ nhiều thực phẩm trong dịp Tết. 
 
- Tăng cường phối hợp với Cục quản lý thị trường Thành phố đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng vào dịp tết. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thị trường, dứt khoát không để xảy ra các vụ ngộ độc rượu trên địa bàn. 
 
- Hoàn thiện thẩm định, dự thảo Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt các cụm công nghiệp, phấn đấu hết năm 2020 đưa tất cả cụm công nghiệp của Thành phố vào hoạt động. 
 
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đăng ký nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của Thành phố và các tỉnh cung ứng trên địa bàn Hà Nội để cho người tiêu dùng thuận tiện trong việc tra cứu, truy xuất hàng hóa; mở rộng thí điểm quầy hàng bán hoa quả ra các huyện, xây dựng các cửa hàng bán thực phẩm tươi sống đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn Thành phố.
 
2.8. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của HĐND Thành phố, trong đó đề xuất bổ sung các nguồn vốn thực hiện năm 2020 và những năm tiếp theo để thực hiện các chính sách hỗ trợ người khiếm thị, người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, phấn đấu hết năm 2020 Thành phố không còn hộ nghèo.
 
2.9. Giao Sở Y tế 
 
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đường truyền quản lý cơ sở bán thuốc theo đề án của Bộ Y tế. 
 
- Triển khai quyết liệt kế hoạch nâng cao chất lượng y tế, đặc biệt là các trạm y tế. Sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất khám chữa bệnh tại các cơ sở theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tăng cường nhân lực khám bệnh tại xã, tại phường, chú trọng quản lý sức khỏe toàn dân và tăng cường tài chính y tế đặc biệt là bảo hiểm khối cơ sở, đảm bảo 100% các trạm y tế khám chữa bệnh ban đầu phục vụ người dân tại chỗ. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp lại nhu cầu sửa chữa, cải tạo các trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn thành gói kinh phí đề xuất với Thành phố chỉ đạo hỗ trợ thực hiện. Báo cáo UBND Thành phố đề nghị Bộ Y tế cho phép Thành phố bố trí từ 5 đến 6 giường bệnh tại các trạm y tế đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. 
 
- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ điện tử khám chữa bệnh cho người dân; tập trung đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh.
 
2.10. Giao Sở Văn hóa và Thể thao: 
 
- Chủ động lên phương án, kế hoạch tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của Trung ương và Thành phố trong năm 2020. 
 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đoàn vận động viên của Hà Nội tham gia Sea Games 30 và Para Games 10; tham mưu chương trình Lãnh đạo Thành phố tổ chức gặp mặt, động viên các vận động viên trước khi thi đấu.
 
- Xây dựng kế hoạch phân công rõ trách nhiệm các đơn vị phục vụ tổ chức sự kiện F1 đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.
 
- Đôn đốc UBND các huyện kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chuẩn bị quỹ đất xây dựng 120 nhà văn hóa từ các nguồn ngân sách Thành phố, ngân sách các quận hỗ trợ và xã hội hóa.
 
2.11. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 
 
- Tiếp tục đôn đốc triển khai quyết liệt công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; công tác sản xuất, cấp nước vụ Đông Xuân, đồng thời, báo cáo tổng thể toàn bộ hệ thống hồ chứa nước, trạm bơm nước của Thành phố để có kế hoạch đưa vào đầu tư trong giai đoạn tới.
 
- Triển khai kế hoạch phát triển đàn gia cầm, bò và các loại thủy sản để tạo nguồn cung cho dịp Tết và năm 2020.
 
2.12. Giao Thanh tra Thành phố:
 
Thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, dập bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó đã cấp bổ sung 1.100 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ các huyện xử lý khắc phục, tuy nhiên bệnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, còn 180 xã, phường, thị trấn dịch bệnh tái phát trở lại sau 30 ngày. Việc này cần kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các huyện trong công tác quản lý, giám sát bệnh dịch từ các hộ chăn nuôi, buôn bán các sản phẩm về thịt, nội dung báo cáo, kê khai thông tin lợn mắc bệnh dịch phải tiêu hủy,… UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT thành lập đoàn công tác Thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình phòng chống bệnh dịch Tả lợn Châu Phi tại các huyện, tránh để xảy ra tình trạng khai khống lợn mắc bệnh dịch chết để nhận tiền hỗ trợ của Thành phố.

Văn phòng UBND TP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật