Xây dựng lộ trình thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài (15:00 08/10/2019)


HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai đồng bộ, kịp thời và phù hợp cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội, phát triển thị trường, tạo lập thị trường ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ, các luật về thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho vay, bảo lãnh vốn vay từ các tổ chức tín dụng, Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Hà Nội; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để thực hiện chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, thành phố tháo gỡ các vướng mắc về quy định kiểm tra chuyên ngành, TTHC đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có các hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp liên kết với các cơ sở đào tạo đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào địa bàn thành phố theo hướng khuyến khích, ưu tiên các dự án FDI sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện môi trường. Hoàn thiện công tác thống kê về chuyển giao, đổi mới và ứng dụng công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội; xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ kết nối với cơ sở dữ liệu của quốc gia về khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá, định giá tài sản trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ.

Ngoài ra, thành phố còn triển khai nhiều nội dung, như: Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp làm chủ và phát triển công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài vào thành phố Hà Nội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xác định, định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài trong các ngành, lĩnh vực. Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Hà Nội. Tăng cường hợp tác quốc tế…

Đáng chú ý, thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ; bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức, tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), triển lãm khoa học và công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và các hội nghị, hội thảo liên quan. Tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân có thành tích trong hoạt động đổi mới công nghệ; chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t