Thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 (14:58 08/10/2019)


HNP - Ngày 3/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5507/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019.

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 gồm 22 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố: Trưởng ban; Mời ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Đồng trưởng ban; Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT: Phó trưởng ban thường trực; Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Phó trưởng ban; Ông Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Phó trưởng ban; Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 có nhiệm vụ quyết định nội dung, chương trình và chỉ đạo các giải pháp để tổ chức thực hiện Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; Thành lập Ban Tổ chức để thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND Thành phố.

Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật