Thành lập BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố (11:41 03/10/2019)


HNP - Ngày 1/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5434/QĐ-UBND về việc Thành lập BCĐ thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội 23 thành viên, do đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Trưởng ban; Giám đốc BHXH Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở LĐ,TB&XH - Phó Trưởng ban; Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện hằng năm; giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT; tổng hợp báo cáo Trung ương và UBND Thành phố theo quy định.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Về tổ chức và hoạt động của BCĐ: Trưởng BCĐ Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của BCĐ; Trưởng BCĐ Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của BHXH Thành phố. Trưởng BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ Thư ký giúp việc BCĐ về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong trường hợp cần thiết).

BHXH thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với Sở LĐ,TB&XH, các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ, trình Trưởng BCĐ xem xét, phê duyệt; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của BCĐ; tổng hợp trình Trưởng BCĐ phê duyệt danh sách thành viên BCĐ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐ thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật