Bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (11:35 03/10/2019)


HNP - Ngày 30/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5428/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đối với ông Lê Văn Tuyên.

Theo đó, bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đối với ông Lê Văn Tuyên (tên thường gọi: Lê Minh Tuyên), sinh ngày 22/9/1963, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Văn Tuyên được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2019.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5427/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chúc Động trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Văn Diệp. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Diệp, sinh ngày 27/02/1975, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chúc Động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chúc Động trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Văn Diệp được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật