Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo (11:42 03/10/2019)


HNP - Ngày 26/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5388/QĐ-UBND về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 97 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó có 62 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 quy trình nội bộ thuộc UBND cấp huyện, 05 quy trình thuộc UBND cấp xã.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đon vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật