Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ (11:40 03/10/2019)


HNP - Ngày 30/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5410/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Thủ tục số 22, 47 và 48 Phần I lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật