Triển khai một số nội dung liên quan đến đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng (20:36 30/09/2019)


HNP - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND, triển khai Quyết định số 4041/QĐ-UBND ban hành ngày 29/7/2019 của UBND thành phố về Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Văn phòng UBND thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến của UBND thành phố quán triệt quyết định trên trong tháng 10 năm 2019.

Liên quan đến xây dựng tài liệu tập huấn và văn bản hướng dẫn, các sở, ngành: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm Xã hội, Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn về hồ sơ, biểu mẫu thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Sở Tài chính hướng dẫn kinh phí đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND, lập dự toán và quyết toán theo quy định pháp luật về ngân sách. Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND. Bưu điện Hà Nội phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng nội dung tài liệu để tập huấn cho nhân viên trong việc giao nhận hồ sơ hành chính giữa các cơ quan, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Các sở, ngành gửi tài liệu về Sở Tư pháp trước ngày 1/10/2019. Sở Tư pháp tổng hợp và hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn trước ngày 15/10/2019 để tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn.

Về triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố và cổng dịch vụ công của thành phố, Văn phòng UBND thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thực hiện theo lộ trình triển khai của thành phố.

Về tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND, đơn vị chủ trì là Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan. UBND thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp (Trưởng đoàn) và các thành viên bao gồm đại diện Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành: Công an, Bảo hiểm Xã hội, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và Bưu điện Hà Nội; thời gian thực hiện nhiệm vụ này diễn ra hằng năm.

UBND thành phố yêu cầu việc triển khai phải bám sát các nội dung tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND của UBND thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật