Phối hợp tốt trong tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố (20:54 01/10/2019)


HNP - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND, triển khai phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, UBND thành phố chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Tăng cường hoạt động của Tổ công tác, đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến… Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị của thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài… Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương; thường xuyên nắm tình hình, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân trung ương, UBND các tỉnh, thành phố để xử lý các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo tại Thủ đô Hà Nội nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật