Tập trung chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III (20:39 30/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4294/UBND-KT ban hành ngày 30/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 28/TTr-BDT ngày 20/9/2019 của Ban Dân tộc thành phố về việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đơn vị: Ban Dân tộc thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 124/KH-BCĐ ngày 31/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019, tập trung phối hợp Ban Dân tộc thành phố thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội theo báo cáo, đề xuất của Ban Dân tộc thành phố.

Ban Dân tộc thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố… Tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo thành phố dự tổng duyệt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố kết quả thực hiện các nội dung trên trước ngày 1/10/2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật